Főoldal
BÚCSÚ Tájékoztatás ügyfeleinknek folyamatban lévő ügyeikről Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a kisebbségi ombudsman Jelentés a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről Utóvizsgálat Gyöngyöspatán Vélemény a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről Kanada nagykövetének látogatása A kisebbségi ombudsman véleménye a köznevelési törvény tervezetéről Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója Kisebbségtudományi konferencia Egerben A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében A Szlovén Köztársaság nagykövetének látogatása A szlovák nagykövet látogatása Megemlékezés a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Kállai Ernő 2011. március 22-i parlamenti felszólalása A kisebbségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket …és mi lesz a kisebbséghez tartozók emberi méltóságával? Nagykövetek látogatása 2011. március 15. Mit kívánnak a magyarországi nemzetiségek Nyilatkozat Kállai Ernő felszólalása a Parlamentben a kisebbségi választásokról készült jelentés vitájában Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Ombudsmani látogatás Baranya megyében Évértékelő sajtótájékoztató Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében
 
  Hírek
Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Kállai Ernő találkozója a Szlovák Köztársaság nagykövetével A kisebbségi ombudsman fogadta a Washingtoni Külügyminisztérium roma ügyekkel foglalkozó tanácsadóját Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés Dr. Szajbély Katalinnak Kövér László és Kállai Ernő találkozója A roma holokauszt nemzetközi emléknapja Manuel Sarrazin látogatása Kállai Ernőnél Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében Dr. Kállai Ernő gondolatai az Emberi Jogok Napján Találkozó a Cseh Szenátus delegációjával „A romák felzárkózása európai dimenzióban” Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről Előadás a Corvinus Egyetemen Kállai Ernő találkozója Pordány Lászlóval II. Egri Roma-zenei fesztivál XI. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gála Kállai Ernő és Morten Kjaerum találkozója Szociális EXPO Multikulturális Magyarország a médiában Több nyelven egy hazában Évzáró a Független Médiaközpontban Konferencia Burgenlandban Kisebbségi érdekképviselet - Haszonszerzés vagy közösségi érdek? Kállai Ernő találkozója Bayer Mihállyal Az aradi vértanúk Kállai Ernő és Darja Bavdaz Kuret nagykövet találkozója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Magyarországi Szlovákok Napja Justitia Regnorum Fundamentum-díj A kisebbségi önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását segítő állásfoglalások Magyarországi Lengyelek Napja Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos találkozója Balog Zoltán és Szászfalvi László államtitkárokkal Kállai Ernő találkozója az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetőivel Ombudsmani vélemény a települési és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők létszámának csökkentéséről szóló törvényjavaslatról Kállai Ernő részvétnyilvánítása Furmann Imre halála alkalmából Közelednek a kisebbségi választások Ombudsmani látogatás Nógrád megyében Dr. Kállai Ernő találkozója az Internationaler Baouorden képviselőivel Kállai Ernő és Goran Bašić találkozója Felhívás a települési kisebbségi önkormányzati választások törvényes lebonyolításának, tisztaságának megőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Nap Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman hivatalában fogadta Andrzej Mirgát, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) romaügyi főtanácsadóját. Archívum
 
  A kisebbségi biztos és hivatala  
  Dokumentumok  
  Panaszügyek  
  Könyvespolc  
  Tudásbázis  
  Országos kisebbségi önkormányzatok  
  Sajtószoba  
  Kisebbség és média  
  II. Kisebbségi Kerekasztal  
  Partnereink  

:: HU :: ADATOK ::


Tanulmányok, publikációk

kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás


Bindorffer Györgyi: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/bindorffer_gyorgyi/?a=all

"Wir Schwaben waren immer gute Ungarn" Ungarndeutsches Archiv, 8. ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2005. 179 p.

Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Új Mandátum Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2001, 205 p.

Németek a népszámlálások tükrében - 1980, 1990, 2001, In: Kovács N., Szarka L.(szerk.): Tér és terep. II. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, pp 299-306.

Névhasználat és hazafiság a dunabogdányi sváboknál, In: Kötő-jelek 2002, (Eds Némedi D, Szabari V, Fonyó A),ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete, Budapest, 2003, 167-191. p.

Történeti tudat, hazakép és szocializáció, In: A. Gergely A. (szerk.): A nemzet antropológiája, Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2003, 180-233. p.

..."az anyaország már rég külfölddé vált"... Gondolatok Gerhard Seewann:Ungarndeutsche und Ethnopolitik. Ausgewahlte Aufsatze. (Bp. Osiris-MTA Kisebbségkutató Műhely-Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 2000.) c. könyvéről, Kisebbségkutatás, 11(3), 751-754 (2002)

Asszimiláció és túlélés, In: Kovács Nóra, Szarka László. (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. I. Akadémiai Kiadó, 2002.

Történelmi tudat, nemzeti identitás. Svábok Baranyában és Pest megyében, In: Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. (Ed. Pál E), Új mandátum Kiadó, 2002, pp 339-351.

A magyarországi németek hazaképe. Magyar–német együttélés a közös hazában. Betelepedés, asszimiláció, nemzeti identitás. In: Barátság, 2001, 8 (2): 3151-3153.

Kettős identitás: etnikai csoport a nemzetben, In: Pál E. (szerk.): Útközben. Tanulmányoka társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára, Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2001, 75-93. p.

Tér, idő, identitás, Kultúra és közösség, (IV. (II. - III.), 89-97 (2000) Nyelvében él az etnikum? Identitás, nyelvi és kulturális reprezentáció egy magyarországi sváb faluban. Szociológiai Szemle, 1997, 2:125-141.
 

Eiler Ferenc: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/eiler_ferenc/

Kisebbségvédelem és revízió. Magyar törekvések az Európai Nemzetiségi Kongresszuson (1925-1939). Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadó, 2007, 396 o.

Német és magyar nemzetpolitikák a két világháború között 1920-1938. In: Bárdi Nándor-Simon Attila: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. (Vázlat) Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 89-99.

Nemzeti kisebbségek és az állammal szembeni lojalitás a két világháború között. Elvek és gyakorlat az Európai Nemzetiségi Kongresszus tevékenységében 1925-1938. In: Kovács Nóra-Osvát Anna-Szarka László: Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet évkönyve 4. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 204-219.

"Kisebbségi külpolitika". Csehszlovákiai magyar részvétel az Európai Nemzetiségi Kongresszus tevékenységében, 1925-1938. Fórum, 2005. 3. sz. 123-140.

Törekvések a kisebbségi önkormányzati választások reformjára 1998-2004. In: KállaiErnő-Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Helybenjárás. EÖKiK, Budapest, 2005. 93-107.

Németország Duna-völgyi politikája 1920-1938. In: Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002. 37-63.

A kisebbségi önkormányzatok rendszere Magyarországon. In: Regio, 2000/3. 81-112.

Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok első négy événekműködési tapasztalatai. In: Csefkó Ferenc-Pálné Kovács Ilona: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Osiris, Budapest, 1999. 172-185.

Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok első négy évének működési tapasztalatai 1995-1998. In: Regio, 1998/4. 53-72.

A két világháború közti nemzetközi kisebbségvédelem rendszere. In: Pro Minoritate, 1997/3-4, 64-91.

Kállai Ernő: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/kallai_erno/

Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon, MTA Etnikai-nemzetiségi Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2005, 204 p.

Válogatás a magyarországi romákat érintő 2003-as eseményekből, In: Kállai E., Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás, EOKIK, Budapest, 2004, pp. 10-40.

Társadalmi, politikai események, In: Kállai E., Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás, EOKIK, Budapest, 2004, pp. 126-132.

Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon - kutatási gyorsjelentés, In: Kállai E. (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003, pp. 27-91.

Kormányzati törekvések 2002: a választások, a változások, és a várakozások éve. In: Kállai E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. A változások, az ígéretek és a várakozások éve., Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2003, pp. 92-99.

Válogatás a magyarországi romákat érintő 2002-es eseményekből. In: Kállai E. (szerk.) Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. A változások, az ígéretek és a várakozások éve. EOKIK, Budapest, 2003, pp. 8-28.

A cigány és nem cigány népesség alakulása a CKÖ kutatás által vizsgált területen, In:Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, pp. 149-162.

Népszámlálási nemzetiségi adatok - romák, In: Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, pp. 293-298.

A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában, In: Kováncs Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből, Akadémiai Kiadó, 2002, pp. 327-345.

Roma vállalkozók 1998-ban, In: Kemény István (szerk.): Cigányok/romák és a láthatatlan gazdaság, AKM-Osiris, 2000, pp. 38-80.

Cigányság és cigányságkutatás, In: Böszörményi J., Józsa M. (szerk.): A romakérdés az integráció csapdájában, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, 2000, pp. 54-58.

A cigányság története 1945-től a rendszerváltásig és a rendszerváltás után, In: Kállai E., Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, 2000, pp. 11-16.

Zene, In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, 2000, pp. 64-67.

Kormányzati, politikai törekvések, In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, 2000, pp. 71-81.

Romák a médiában - mintegy bevezetésként, Regio, 10. évfolyam(1), 218-220 (1999)

Az abonyi cigány kisebbségi önkormányzat működése, Regio, 9. évfolyam (4), 99-110 (1998)

Neményi Mária: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/nemenyi_maria/

Kis roma demográfia

Szarka László: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/szarka_laszlo/

Kisebbségi léthelyzetek, közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban, Lucidus Kiadó, Budapest, 2004, 342. o.

Alternatívák és irányzatok a magyar kisebbségpolitikában. Közösségépítés, konszociáció, nemzeti integráció, Magyar Tudomány, 2005. 1. szám

Államnyelv, hivatalos nyelv – kisebbségi jogok Kelet-Közép-Európában, In: Szarka László, Nádor Orsolya (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép- Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, pp. 15-35.

Szalayné Sándor Erzsébet: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/sz_sandor_erzsebet.html

A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században. Gondolat Kiadói Kör-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2003, 248 o. Kisebbségi monográfiák, III.

Szesztay Ádám: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/szesztay_adam/

Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében, 1956-1962. Az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára. Gondolat Kiadói Kör-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002, 418 o. Kisebbségi monográfiák, I.

A magyar nemzetiség politika és a nemzetiségi nyelvek (újra)tanulása. In: Kétnyelvűség 1999, 2. szám

Kisebbségekre vonatkozó médiapolitika a Kárpát-medence országaiban a magyar forradalom alatt és után (1956-1958). In: Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében, 1956-1962. Gondolat Kiadói Kör-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002, 418 o.

Nemzetiségi kérdés a szocialista Magyarország gimnáziumi tankönyveiben.

Tóth Ágnes: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/toth_agnes/

Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Kecskeméten

Vékás János: http://gis.geox.hu/mtaki/elemzesek.asp
Statisztikai adatok az 1980–2001. évi népszámlálások összehasonlító elemzéséhez

Vizi Balázs: http://www.mtaki.hu/tanulmanyok/vizi_balazs/

Az Európai Unió és a kisebbségi nyelvek' in Nádor, O. - Szarka, L. (szerk.) Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Közép-Kelet-Európában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 37-56. p.

Az Európai Unió keleti bővítése és a kisebbségek védelme' in: Pro Minoritate 2003/Tavasz 3-20. p.

A világ vigyázó tekintete... - megfigyelő és ellenőrző mechanizmusok a nemzetközi kisebbségvédelemben: a cigányság helyzete' in: Majtényi Balázs (szerk.): Merre visz az út? A romák politikai és emberi jogai a változó világban. Budapest, Lucidus Kiadó, 2003. 53-79. p.

A mai európai nemzetközi kisebbségvédelem egyes jellemző vonásai' in Szarka L.- Kovács N. (szerk.): Tér és Terep - Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. 367-389. p.

A kisebbségek közéleti jogai és a lapp parlamentek' in: FUNDAMENTUM 2001/Az Európai Unió és a kisebbségek jogai' in Kisebbségkutatás 2001/2 pp. 275-289.

A Finnországban élő lappok jogi státuszának összevetése a hazai kisebbségi jogi szabályozással. Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatás Közalapítvány,1998.alsó szegély