Főoldal
BÚCSÚ Tájékoztatás ügyfeleinknek folyamatban lévő ügyeikről Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a kisebbségi ombudsman Jelentés a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről Utóvizsgálat Gyöngyöspatán Vélemény a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről Kanada nagykövetének látogatása A kisebbségi ombudsman véleménye a köznevelési törvény tervezetéről Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója Kisebbségtudományi konferencia Egerben A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében A Szlovén Köztársaság nagykövetének látogatása A szlovák nagykövet látogatása Megemlékezés a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Kállai Ernő 2011. március 22-i parlamenti felszólalása A kisebbségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket …és mi lesz a kisebbséghez tartozók emberi méltóságával? Nagykövetek látogatása 2011. március 15. Mit kívánnak a magyarországi nemzetiségek Nyilatkozat Kállai Ernő felszólalása a Parlamentben a kisebbségi választásokról készült jelentés vitájában Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Ombudsmani látogatás Baranya megyében Évértékelő sajtótájékoztató Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében
 
  Hírek
Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Kállai Ernő találkozója a Szlovák Köztársaság nagykövetével A kisebbségi ombudsman fogadta a Washingtoni Külügyminisztérium roma ügyekkel foglalkozó tanácsadóját Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés Dr. Szajbély Katalinnak Kövér László és Kállai Ernő találkozója A roma holokauszt nemzetközi emléknapja Manuel Sarrazin látogatása Kállai Ernőnél Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében Dr. Kállai Ernő gondolatai az Emberi Jogok Napján Találkozó a Cseh Szenátus delegációjával „A romák felzárkózása európai dimenzióban” Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről Előadás a Corvinus Egyetemen Kállai Ernő találkozója Pordány Lászlóval II. Egri Roma-zenei fesztivál XI. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gála Kállai Ernő és Morten Kjaerum találkozója Szociális EXPO Multikulturális Magyarország a médiában Több nyelven egy hazában Évzáró a Független Médiaközpontban Konferencia Burgenlandban Kisebbségi érdekképviselet - Haszonszerzés vagy közösségi érdek? Kállai Ernő találkozója Bayer Mihállyal Az aradi vértanúk Kállai Ernő és Darja Bavdaz Kuret nagykövet találkozója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Magyarországi Szlovákok Napja Justitia Regnorum Fundamentum-díj A kisebbségi önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását segítő állásfoglalások Magyarországi Lengyelek Napja Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos találkozója Balog Zoltán és Szászfalvi László államtitkárokkal Kállai Ernő részvétnyilvánítása Furmann Imre halála alkalmából Kállai Ernő találkozója az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetőivel Ombudsmani vélemény a települési és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők létszámának csökkentéséről szóló törvényjavaslatról Ombudsmani látogatás Nógrád megyében Közelednek a kisebbségi választások Dr. Kállai Ernő találkozója az Internationaler Baouorden képviselőivel Kállai Ernő és Goran Bašić találkozója Felhívás a települési kisebbségi önkormányzati választások törvényes lebonyolításának, tisztaságának megőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Nap Archívum Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman hivatalában fogadta Andrzej Mirgát, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) romaügyi főtanácsadóját.
 
  A kisebbségi biztos és hivatala  
  Dokumentumok  
  Panaszügyek  
  Könyvespolc  
  Tudásbázis  
  Országos kisebbségi önkormányzatok  
  Sajtószoba  
  Kisebbség és média  
  II. Kisebbségi Kerekasztal  
  Partnereink  

:: HU :: Főoldal ::


A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről

kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa a nyilvánosság elé tárta a jelentését a 2011 tavaszi gyöngyöspatai eseményekkel kapcsolatban.Gyöngyöspata békéjét az elmúlt másfél hónapban a feloszlatott Magyar Gárda szellemiségét követő alakulatok dúlták fel, amelyek a „rendcsinálás" ürügyén át kívánták venni a rendőrség feladatait.

A gyöngyöspatai történések nem választhatók el az elmúlt húsz év társadalmi, gazdasági eseményeitől. Napjainkban számos településen tapasztalható, hogy az állam, a helyi szervek a gazdasági nehézségek, az eszköztelenség miatt magára hagyják a településeken gyakran elkülönülten élő, halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő embereket. Álláspontom szerint évek óta sem a helyi, sem az országos politikának nincs megfelelő válasza a gazdasági válság következtében felerősödött társadalmi problémákra, a növekvő munkanélküliségre, a súlyosbodó társadalmi egyenlőtlenségre.

A fenti megállapítások éppúgy érvényesek Gyöngyöspatára, mint sok más településre Magyarországon. Mi is történt valójában az elmúlt hetekben e községben?

A gyöngyöspatai történések „dramaturgiája" a következőképpen foglalható össze: egy nem helyi civil szervezet járőrözésre kap meghívást egy - a politika által kiválasztott - településre a „cigány-bűnözésre" hivatkozva, lehetőleg olyan helyeken, ahol egyébként minimális, vagy nem hatékony a rendőri jelenlét. Ezt követően a jogi szabályozás hézagait kihasználva felvonulásokra kerül sor, esetleg még külön bevezető rendezvényt is tartanak, majd a bűnmegelőzésre hivatkozva, „polgárőri" járőrözést végeznek, amely félelmet kelt a helyi cigány közösség körében. A szervezők ezzel elérik céljukat, hiszen eredményesen fokozzák a többségi elégedetlenséget a rendőrséggel szemben, növelik a cigányokkal szembeni előítéleteket, valamint kiprovokálják a fokozott rendőri jelenlétet és felkeltik a média érdeklődését.

E csoportosulások láthatóan kész „forgatókönyv" alapján alakítják az eseményeket, amelybe beleszámítják a rendőrség „két tűz közé szorult" helyzetét, a nem egyértelmű, bizonytalan kiállását a jogvédelemre szorulók mellett, és nem utolsósorban a jogellenesség határán mozgó rendfenntartás társadalmi támogatottságát.

A már kialakulni látszó „menetrend" szerint néhány napos-hetes „parádézás" után - miután a sajtót, a közvéleményt, a jogvédő szervezeteket és a helyi lakosságot kellő mértékben sikerült felkavarniuk, mozgósítaniuk, megfélemlíteniük - egy másik településen kezdik újra a romák és nem romák közötti ellentétek szítását.

Az ombudsmani eljárás elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy az állami szervek, hatóságok megfelelően jártak-e el a fenti események kapcsán, és mindent megtettek-e a helyi roma lakosság békés életkörülményeinek biztosítása és emberi méltóságuk védelme érdekében. E célkitűzés jegyében nem csak a sajtónyilvánosságot kapott „járőrözésekkel", hanem más, a roma közösséget érintő jelenségekkel - a cigány tanulók iskolai elkülönítésével és a lakhatási szegregációt erősítő változtatási tilalommal - is foglalkoztam, amelyek összefüggést mutathatnak a kialakult helyzettel.

Vizsgálatom során számos jogalkotási és jogalkalmazási hiányosságot, bizonytalanságot tártam fel, amelyek orvoslása érdekében 33 ajánlással, kezdeményezéssel és javaslattal fordultam az érintett szervekhez. Így a belügyminiszternek javasoltam a szabálysértési törvény módosítását a különböző jogellenes cselekmények hatékonyabb szankcionálása érdekében, valamint a polgárőr szervezetekre vonatkozó szabályok egyértelművé tételét. Az országos rendőrfőkapitánytól azt kértem, hogy akadályozza meg a jelentésemben meghatározott eljárások és szankcionálási eszközök felhasználásával a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület és ahhoz hasonló módon működő más szervezetek riadalmat, megbotránkozást, félelmet keltő tevékenységének folytatását. Ajánlással fordultam továbbá a legfőbb ügyészhez, hogy vizsgálja meg: a gyöngyöspatai események során megvalósult-e a közösség elleni izgatás, illetve a közösség tagja elleni erőszak bűntette. Kezdeményeztem a Békés Megyei Főügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatát a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülettel szemben és kérelmezze annak bíróság általi feloszlatását a tevékenység felfüggesztésének indítványozása mellett.

Megítélésem szerint Gyöngyöspatán továbbra sem rendeződött a helyzet, a fennmaradó feszültségek, félelmek kezelésére, a „szétszakadt" település békéjének, nyugalmának visszaállítására szakszerű, külső segítségre van szükség. Ennek érdekében felkértem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárát, szervezzen meg egy olyan programot, amely lehetővé teszi egy gyors reagálású, gyakorlati szakemberekből álló „akciócsoport" működtetését a helyi - etnikai színezetű, vagy ekként feltüntetett - konfliktusok, traumák kezelése érdekében. Emellett számos javaslatot fogalmaztam meg az oktatási és a lakhatási hátrányok, szegregáció felszámolására is.

E jelentésnek különös aktualitást ad az a tény, hogy Gyöngyöspatára visszatért az „egyenruhások" egy csoportja. Emellett 2011 áprilisában Hajdúhadházon újra ez a forgatókönyv látszik megvalósulni, ezért a jogállamiság alapvető követelménynek tartom, hogy az állam jogalkotó feladatkörében eljárva és az erőszak törvényes alkalmazására feljogosított szervei útján akadályozza meg ezt a folyamatot.

A jelentés teljes szövege elolvasható a www.kisebbsegiombudsman.hu oldalon.

 

Budapest, 2011. április 19.

Dr. Kállai Ernőalsó szegély