Főoldal
BÚCSÚ Tájékoztatás ügyfeleinknek folyamatban lévő ügyeikről Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a kisebbségi ombudsman Jelentés a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről Utóvizsgálat Gyöngyöspatán Vélemény a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről Kanada nagykövetének látogatása A kisebbségi ombudsman véleménye a köznevelési törvény tervezetéről Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója Kisebbségtudományi konferencia Egerben A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében A Szlovén Köztársaság nagykövetének látogatása A szlovák nagykövet látogatása Megemlékezés a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Kállai Ernő 2011. március 22-i parlamenti felszólalása A kisebbségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket …és mi lesz a kisebbséghez tartozók emberi méltóságával? Nagykövetek látogatása 2011. március 15. Mit kívánnak a magyarországi nemzetiségek Nyilatkozat Kállai Ernő felszólalása a Parlamentben a kisebbségi választásokról készült jelentés vitájában Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Ombudsmani látogatás Baranya megyében Évértékelő sajtótájékoztató Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében
 
  Hírek
Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Kállai Ernő találkozója a Szlovák Köztársaság nagykövetével A kisebbségi ombudsman fogadta a Washingtoni Külügyminisztérium roma ügyekkel foglalkozó tanácsadóját Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés Dr. Szajbély Katalinnak Kövér László és Kállai Ernő találkozója A roma holokauszt nemzetközi emléknapja Manuel Sarrazin látogatása Kállai Ernőnél Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében Dr. Kállai Ernő gondolatai az Emberi Jogok Napján Találkozó a Cseh Szenátus delegációjával „A romák felzárkózása európai dimenzióban” Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről Előadás a Corvinus Egyetemen Kállai Ernő találkozója Pordány Lászlóval II. Egri Roma-zenei fesztivál XI. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gála Kállai Ernő és Morten Kjaerum találkozója Szociális EXPO Multikulturális Magyarország a médiában Több nyelven egy hazában Évzáró a Független Médiaközpontban Konferencia Burgenlandban Kisebbségi érdekképviselet - Haszonszerzés vagy közösségi érdek? Kállai Ernő találkozója Bayer Mihállyal Az aradi vértanúk Kállai Ernő és Darja Bavdaz Kuret nagykövet találkozója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Magyarországi Szlovákok Napja Justitia Regnorum Fundamentum-díj A kisebbségi önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását segítő állásfoglalások Magyarországi Lengyelek Napja Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos találkozója Balog Zoltán és Szászfalvi László államtitkárokkal Kállai Ernő találkozója az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetőivel Ombudsmani vélemény a települési és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők létszámának csökkentéséről szóló törvényjavaslatról Kállai Ernő részvétnyilvánítása Furmann Imre halála alkalmából Közelednek a kisebbségi választások Ombudsmani látogatás Nógrád megyében Dr. Kállai Ernő találkozója az Internationaler Baouorden képviselőivel Kállai Ernő és Goran Bašić találkozója Felhívás a települési kisebbségi önkormányzati választások törvényes lebonyolításának, tisztaságának megőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Nap Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman hivatalában fogadta Andrzej Mirgát, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) romaügyi főtanácsadóját. Archívum
 
  A kisebbségi biztos és hivatala  
  Dokumentumok  
  Panaszügyek  
  Könyvespolc  
  Tudásbázis  
  Országos kisebbségi önkormányzatok  
  Sajtószoba  
  Kisebbség és média  
  II. Kisebbségi Kerekasztal  
  Partnereink  

:: HU :: Főoldal ::


Nyilatkozat

kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

 

 Nyilatkozat a magyarországi kisebbségi közösségek jogainak megőrzésérőlA magyarországi nemzetiségek nagy várakozással fogadták az új Országgyűlés megalakulását. Abban bíztak, hogy a kétharmados parlamenti többség meg tudja alkotni azokat a törvényeket, amelyeket a szükséges politikai konszenzus hiányában évek óta görget maga előtt a hazai kisebbségpolitika.

A nemzetiségi közösségek és az alkotmányos jogaik védelmére választott nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa azonban kénytelenek levonni azt a következtetést, hogy eddig nem történtek érdemi lépések a kisebbségi jogok fejlesztésére, a kulturális autonómia és a hatékony önkormányzati önigazgatás irányába. Aggodalomra ad okot továbbá a roma közösség életkörülményeinek romlása, valamint a vállalt roma integrációs intézkedések kidolgozásának késlekedése.

Nyilatkozatunk aktualitását az adja, hogy az új Alkotmány nyilvánosságra hozott tervezete jelentős visszalépést eredményezne a kisebbségi jogok terén. Az elmúlt két évtized kisebbségpolitikai eredményei szisztematikus lebontásának vagyunk tanúi, mindez akkor történik, amikor Magyarország az EU soros elnökeként a sokszínű Európa képviselője.

A pénzügyi támogatások jelentős elvonása miatt veszélybe került a magyarországi kisebbségpolitika egyik legfontosabb vívmányának, a kisebbségi önkormányzati rendszernek a működése. A kisebbségi önkormányzatok a finanszírozási problémák miatt egyre kevésbé lesznek képesek alapvető funkcióik ellátására, kulturális és oktatási intézményeik fenntartására.

A kisebbségi közösségek felháborodását váltotta ki az az elképzelés, hogy az új Alkotmány megszüntetné a kisebbségi ombudsman jogintézményének függetlenségét, és ezzel önálló vizsgálati jogkörét pusztán formálissá tenné.

A törvényhozó megvonta az országos kisebbségi önkormányzatok egyetértési jogát jogalkotási kérdésekben, csökkentve ezzel befolyásukat a kisebbségi közösségeket érintő döntésekre.

Az új közoktatási törvény koncepciója nem tartalmazza a jelenleg még meglévő pénzügyi garanciát a nemzetiségi nevelés, oktatás eddigi színvonalának megőrzésére.  A koncepció esélyegyenlőségi szempontból is kifogásolható, mert csak elvi szinten tekinti kiemelt célnak a szolidaritást és a méltányosságot, valójában azonban elősegíti és fokozza a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődését.

Az elmúlt években többször is kifogásoltuk a közfoglalkoztatási rendszer diszfunkcionális működését. Az új szabályozás tovább nehezítette a halmozottan hátrányos helyzetű – jelentős részben roma kisebbséghez tartozó – családok megélhetését. Tapasztalataink szerint a rászoruló állampolgárok többségét csak rövid idejű közfoglalkoztatásban tudják alkalmazni az önkormányzatok. Ez az intézkedés óriási felháborodást váltott ki az érdekérvényesítési képességek hiánya miatt szinte „láthatatlan” szegény emberek körében, akik munkát és megélhetést remélnek az éhezés és a nyomor elkerülése érdekében.

A fenti folyamatok mellett egyre érezhetőbb az a tendencia is, amely a társadalmi és gazdasági problémák tényleges megoldása helyett indulatok keltésére játszik egyes kisebbségi csoportokkal szemben.

A kisebbségi jogok védelme érdekében kötelességünknek éreztük, hogy a közvéleményt tájékoztassuk a fenti kérdésekről.

 

A kisebbségi közösségek nevében és felhatalmazásából:Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

alsó szegély