Főoldal
BÚCSÚ Tájékoztatás ügyfeleinknek folyamatban lévő ügyeikről Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a kisebbségi ombudsman Jelentés a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről Utóvizsgálat Gyöngyöspatán Vélemény a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről Kanada nagykövetének látogatása A kisebbségi ombudsman véleménye a köznevelési törvény tervezetéről Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója Kisebbségtudományi konferencia Egerben A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében A Szlovén Köztársaság nagykövetének látogatása A szlovák nagykövet látogatása Megemlékezés a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Kállai Ernő 2011. március 22-i parlamenti felszólalása A kisebbségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket …és mi lesz a kisebbséghez tartozók emberi méltóságával? Nagykövetek látogatása 2011. március 15. Mit kívánnak a magyarországi nemzetiségek Nyilatkozat Kállai Ernő felszólalása a Parlamentben a kisebbségi választásokról készült jelentés vitájában Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Ombudsmani látogatás Baranya megyében Évértékelő sajtótájékoztató Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében
 
  Hírek
Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Kállai Ernő találkozója a Szlovák Köztársaság nagykövetével A kisebbségi ombudsman fogadta a Washingtoni Külügyminisztérium roma ügyekkel foglalkozó tanácsadóját Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés Dr. Szajbély Katalinnak Kövér László és Kállai Ernő találkozója A roma holokauszt nemzetközi emléknapja Manuel Sarrazin látogatása Kállai Ernőnél Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében Dr. Kállai Ernő gondolatai az Emberi Jogok Napján Találkozó a Cseh Szenátus delegációjával „A romák felzárkózása európai dimenzióban” Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről Előadás a Corvinus Egyetemen Kállai Ernő találkozója Pordány Lászlóval II. Egri Roma-zenei fesztivál XI. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gála Kállai Ernő és Morten Kjaerum találkozója Szociális EXPO Multikulturális Magyarország a médiában Több nyelven egy hazában Évzáró a Független Médiaközpontban Konferencia Burgenlandban Kisebbségi érdekképviselet - Haszonszerzés vagy közösségi érdek? Kállai Ernő találkozója Bayer Mihállyal Az aradi vértanúk Kállai Ernő és Darja Bavdaz Kuret nagykövet találkozója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Magyarországi Szlovákok Napja Justitia Regnorum Fundamentum-díj A kisebbségi önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását segítő állásfoglalások Magyarországi Lengyelek Napja Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos találkozója Balog Zoltán és Szászfalvi László államtitkárokkal Kállai Ernő találkozója az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetőivel Ombudsmani vélemény a települési és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők létszámának csökkentéséről szóló törvényjavaslatról Kállai Ernő részvétnyilvánítása Furmann Imre halála alkalmából Közelednek a kisebbségi választások Ombudsmani látogatás Nógrád megyében Dr. Kállai Ernő találkozója az Internationaler Baouorden képviselőivel Kállai Ernő és Goran Bašić találkozója Felhívás a települési kisebbségi önkormányzati választások törvényes lebonyolításának, tisztaságának megőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Nap Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman hivatalában fogadta Andrzej Mirgát, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) romaügyi főtanácsadóját. Archívum
 
  A kisebbségi biztos és hivatala  
  Dokumentumok  
  Panaszügyek  
  Könyvespolc  
  Tudásbázis  
  Országos kisebbségi önkormányzatok  
  Sajtószoba  
  Kisebbség és média  
  II. Kisebbségi Kerekasztal  
  Partnereink  
 

A hivatal szervezete és feladatai

kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás


 

 

Az Ombudsmani Kabinet feladata:

Az Ombudsmani Kabinet a kisebbségi biztos munkaszervezete, felelős a stratégiai döntések előkészítéséért, az ombudsman egyedi utasításainak közvetítéséért, végrehajtásáért, illetve ellátja az általános titkársági feladatokat is.

Az Ombudsmani Kabinet a kisebbségi biztos irányításával, a kabinetfőnök vezetésével működik. A kabinetfőnök - titkárságvezetőként - helyettesíti az ombudsmant - egyedileg meghatározott módon, a kisebbségi biztostól kapott megbízatása keretei között -, illetőleg általában, az alábbi esetekben:

a) koordinálja a kisebbségi biztos jogi-információs, felvilágosító tevékenységét;
b) a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozóan statisztikai, demográfiai, bibliográfiai adatokat gyűjt, szervezi ezek feldolgozását, elemzését és a dokumentációkból információszolgáltatást nyújt;
c) szervezi az ombudsman nemzetközi kapcsolatait, így különösen fogadja a nemzetközi delegációkat, kapcsolatot tart nemzetközi szervekkel (EBESZ, Európai Ombudsman, ET, EQUINET stb.) figyelemmel kíséri a nemzetközi eseményeket, képviseli a kisebbségi biztost nemzetközi konferenciákon, igény szerint szakfordítást végez stb.
d) vezeti a helyi és az országos kisebbségi önkormányzatokkal, kisebbségi szervezetekkel kapcsolatos nyilvántartás(ok)at;
e) egyedi és rendszeres kapcsolatot tart a tudományos intézetekkel és műhelyekkel, valamint az országos kisebbségi önkormányzatokkal;
f) közreműködik a kisebbségi biztos országgyűlési beszámolójának elkészítésében;
g) szervezi az informatikai rendszer kiépítését, gondoskodik a kisebbségi biztos honlapjának karbantartásáról és supervisor-i jogosítványokat gyakorol az Iroda számítógépes adatbázisai felett;
h) összeállítja és jóváhagyásra felterjeszti az Iroda szabadságolási tervét a kisebbségi biztosnak( Ktv. 41/A. §, SzMSz. 19. pont)
i) a kisebbségi biztos megbízásából, átruházott jogkörében elbírálja - a szabadságolási tervben nem szereplő - egyedi szabadságolási kérelmeket;
j) gondoskodik az Iroda munkatársai jelen-, illetve távollét- nyilvántartásáról, ideértve a keresőképtelenség igazolásával, jelentésével kapcsolatos adminisztrációt is;
k) a kisebbségi biztos megbízásából - saját nevében - önálló, illetve a főosztályvezetőkkel megosztott felelősséggel (SzMSz. 13-14. pontjai) kiadmányozza a panaszt elutasító, illetve áttételről szóló leveleket;
l) engedélyezi a főosztályvezetők munkaközi eltávozását.A Vizsgálati és Elemző Főosztály feladata:


A Főosztály a kisebbségi biztos irányításával és a főosztályvezető (főosztályvezető-helyettes) vezetésével működik. Személyi állománya főosztályvezetőből, főosztályvezető-helyettesből, osztályvezetőből, parlamenti főreferensből, főreferensekből és referensekből áll.

A Főosztály egyedi panaszok (beadványok) alapján, illetve - az ombudsman döntésétől függően - hivatalból ügyfeldolgozó munkát is folytat. Az ügyfeldolgozó munka végzésére az V-VII. fejezetben, a társfőosztályra megállapított szabályokat és határidőket kell alkalmazni.

A Főosztály feladatkörébe tartozik különösen azon beadványok elbírálása, illetve megválaszolása, amelyekben valamely hatóság[1]vagy közszolgáltatást végző szerv a kisebbségi biztos állásfoglalását, jogértelmezését kéri.

A Főosztály kompetenciájába tartozik elsődlegesen az Országgyűlés Bizottsági munkájának figyelemmel kisérése, amennyiben valamely bizottság kisebbségi jogokat érintő napirendet tárgyal, illetve a kisebbségi biztos parlamenti bizottságokon való szereplésének előkészítése.

A Főosztály kompetenciájába tartozik - az oktatási, szociális (gyermekvédelmi) költségvetési (államháztartási) és lakhatási tárgyú jogszabálytervezetek kivételével - a közigazgatási egyeztetés során megküldött előterjesztések véleményezése.

A Főosztály egyik alapfeladata az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok, valamint az európai bírói fórumok kisebbségi jogokat érintő határozatainak figyelemmel kísérése, és megismertetése az Iroda munkatársaival.

Ugyancsak a Főosztály ismeretterjesztő feladata a kisebbségi biztos fontosnak vagy nagy jelentőségűnek ítélt állásfoglalásainak, esetleg más országgyűlési biztosokkal közös elvi döntéseinek ismertté tétele mind az Iroda dolgozói, mind az országos kisebbségi önkormányzatok előtt.

A Vizsgálati és Elemző Főosztályhoz tartoznak:

 • a köz- és felsőoktatással,
 • a gyermeki jogokkal,
 • a szociális ellátásokkal,
 • a lakhatással,
 • a közüzemi díjtartozásokkal,
 • építési ügyekkel,
 • fogyasztóvédelemmel,
 • a büntetés-végrehajtás körülményeivel,
 • a rendőri intézkedésekkel,
 • a kisebbségi önkormányzatok költségvetésével, gazdálkodásával, támogatásával, együttműködési kapcsolataival,
 • és a jogi segítségnyújtással (antidiszkriminációs jogsegélyszolgálat, „Nép ügyvédje") kapcsolatos ügyek.


Az Alkotmányügyi és Közigazgatási Főosztály feladata:


A Főosztály feladatkörébe tartozik különösen azon beadványok elbírálása, illetve megválaszolása, amelyekben valamely hatóság[2]vagy közszolgáltatást végző szerv a kisebbségi biztos állásfoglalását, jogértelmezését kéri.

A Főosztály kompetenciájába tartozik elsődlegesen az Országgyűlés Bizottsági munkájának figyelemmel kisérése, amennyiben valamely bizottság kisebbségi jogokat érintő napirendet tárgyal, illetve a kisebbségi biztos parlamenti bizottságokon való szereplésének előkészítése.

A Főosztály kompetenciájába tartozik - az oktatási, szociális (gyermekvédelmi) költségvetési (államháztartási) és lakhatási tárgyú jogszabálytervezetek kivételével - a közigazgatási egyeztetés során megküldött előterjesztések véleményezése.

A Főosztály egyik alapfeladata az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok, valamint az európai bírói fórumok kisebbségi jogokat érintő határozatainak figyelemmel kísérése, és megismertetése az Iroda munkatársaival.

Ugyancsak a Főosztály ismeretterjesztő feladata a kisebbségi biztos fontosnak vagy nagy jelentőségűnek ítélt állásfoglalásainak, esetleg más országgyűlési biztosokkal közös elvi döntéseinek ismertté tétele mind az Iroda dolgozói, mind az országos kisebbségi önkormányzatok előtt.

Az Alkotmányügyi és Közigazgatási Főosztályhoz tartoznak:

 • a kisebbségi joganyag módosításával,
 • az önkormányzati (kisebbségi önkormányzati) képviselők jogállásával,
 • az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével, felügyeletével, létrehozásával, feloszlatásával,
 • a személyes adatok kezelésével, és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő, a központi állami szervek rendszerét érintő,
 • a sajtóval, a gyűlöletbeszéd témakörével összefüggő,
 • a nyelvi jogokkal kapcsolatos,
 • valamint az egyházakat (hitéletet) is érintő, továbbá
 • a büntető-, és szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos ügyek.

 


[1] (Obtv.) 29. § (1) bek
[2] (Obtv.) 29. § (1) bek

 

 alsó szegély