Főoldal
BÚCSÚ Tájékoztatás ügyfeleinknek folyamatban lévő ügyeikről Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a kisebbségi ombudsman Jelentés a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről Utóvizsgálat Gyöngyöspatán Vélemény a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről Kanada nagykövetének látogatása A kisebbségi ombudsman véleménye a köznevelési törvény tervezetéről Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről Kisebbségtudományi konferencia Egerben A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében A Szlovén Köztársaság nagykövetének látogatása A szlovák nagykövet látogatása Megemlékezés a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Kállai Ernő 2011. március 22-i parlamenti felszólalása A kisebbségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket …és mi lesz a kisebbséghez tartozók emberi méltóságával? Nagykövetek látogatása 2011. március 15. Mit kívánnak a magyarországi nemzetiségek Nyilatkozat Kállai Ernő felszólalása a Parlamentben a kisebbségi választásokról készült jelentés vitájában Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Évértékelő sajtótájékoztató Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében
 
  Hírek
Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója A kisebbségi ombudsman fogadta a Washingtoni Külügyminisztérium roma ügyekkel foglalkozó tanácsadóját Kállai Ernő találkozója a Szlovák Köztársaság nagykövetével Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés Dr. Szajbély Katalinnak Kövér László és Kállai Ernő találkozója A roma holokauszt nemzetközi emléknapja Manuel Sarrazin látogatása Kállai Ernőnél Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében Dr. Kállai Ernő gondolatai az Emberi Jogok Napján Találkozó a Cseh Szenátus delegációjával „A romák felzárkózása európai dimenzióban” Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről Előadás a Corvinus Egyetemen Kállai Ernő találkozója Pordány Lászlóval II. Egri Roma-zenei fesztivál XI. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gála Kállai Ernő és Morten Kjaerum találkozója Szociális EXPO Multikulturális Magyarország a médiában Több nyelven egy hazában Évzáró a Független Médiaközpontban Konferencia Burgenlandban Kisebbségi érdekképviselet - Haszonszerzés vagy közösségi érdek? Kállai Ernő találkozója Bayer Mihállyal Az aradi vértanúk Kállai Ernő és Darja Bavdaz Kuret nagykövet találkozója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Magyarországi Szlovákok Napja Justitia Regnorum Fundamentum-díj Magyarországi Lengyelek Napja A kisebbségi önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását segítő állásfoglalások Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos találkozója Balog Zoltán és Szászfalvi László államtitkárokkal Kállai Ernő találkozója az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetőivel Ombudsmani vélemény a települési és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők létszámának csökkentéséről szóló törvényjavaslatról Kállai Ernő részvétnyilvánítása Furmann Imre halála alkalmából Közelednek a kisebbségi választások Ombudsmani látogatás Nógrád megyében Kállai Ernő és Goran Bašić találkozója Dr. Kállai Ernő találkozója az Internationaler Baouorden képviselőivel Felhívás a települési kisebbségi önkormányzati választások törvényes lebonyolításának, tisztaságának megőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Nap Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman hivatalában fogadta Andrzej Mirgát, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) romaügyi főtanácsadóját. Archívum
 
  A kisebbségi biztos és hivatala  
  Dokumentumok  
  Panaszügyek  
  Könyvespolc  
  Tudásbázis  
  Országos kisebbségi önkormányzatok  
  Sajtószoba  
  Kisebbség és média  
  II. Kisebbségi Kerekasztal  
  Partnereink  









:: HU :: Hírek :: Archívum ::


I. Európai -Magyar Cigány Filmfesztivál

kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

A kisebbségi ombudsman bevezető gondolatai a filmfesztivál megnyitóján



Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégek!

Tisztelettel köszöntöm az I. Európai - Magyar Cigány Filmfesztivál vendégeit és szervezőit.

 

Közhelyszerűen ismert mindenki számára, hogy a film, a művészi önkifejezés legsokoldalúbb eszköze, amely ugyanakkor közvetlen és erős társadalomszemlélet formáló hatással bír. Vitathatatlan, hogy ez az a művészeti ág, amely a médiumokon keresztül a legtöbb emberhez képes egy időpontban eljutni, így jelentős szerepe lehet a többségi és a kisebbségi közösségek közötti kapcsolatrendszer alakításában, a tévhitek és az előítéletek lebontásában. Emellett hozzájárulhat a kisebbségi közösségek tagjai identitástudatának erősítéséhez, a csoportkohézió megteremtéséhez. A filmalkotások azonban nem csak megszületésük pillanatában, hanem később, a következő generációk számára is maradandó értéket hordozhatnak.

Ami a mai társadalom gazdasági és szociális állapotát illeti, értelmetlen kísérlet lenne szépíteni a szomorú valóságot. Vitathatatlan tény, hogy mai magyar társadalomban a létminimum alatt tengődők, a munkanélküliek, a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek és fiatalok, a legrosszabb körülmények között élők - létszámarányukhoz mérten - legnagyobb számban a cigányság köréből kerülnek ki. Ennek a jelenségnek az okai nagyon összetettek, egyszerre hatnak a több évtizedes mulasztások, a negatív társadalmi folyamatok - gondoljunk itt a többségi társadalom jelentős részében élő előítéletek erősödésére -, és mindezt napjainkban súlyosbítják a gazdasági válság hatásai.

Többször is kifejtettem már, hogy amennyiben nem oldjuk fel a roma közösség gazdasági és szociális problémáit, annak beláthatatlan következményei lesznek nem csak a romák, de a többségi társadalom tagjaira nézve is.

Az ilyen és hasonló kulturális események talán segíthetnek abban, hogy a társadalom tagjaiban előítéletektől mentesebb kép alakuljon ki a cigányságról, a kisebbség és a többség jobban megismerje egymást, ezáltal megakadályozható, hogy a legnagyobb számú kisebbséget szembefordítsák a többségi társadalom tagjaival, bármennyit is dolgoznak ezen a politikusok.

Szükség van a maihoz hasonló kezdeményezésekre, ahol a magyarországi romaközösségek civil szervezetei, kulturális intézményei saját kezdeményezésű rendezvényeken találkozzanak saját szellemi életük kiválóságaival és mutassák be kulturális eredményeiket.

Tudjuk ugyanakkor, hogy egy kulturális műhely hatékonyságának számos olyan feltétele van, amelyet nem a művészeknek, hanem a gazdaság, a jog, a politikai képviselőinek kell megteremteniük. Az I. Európai Magyar-Cigány Filmfesztiválra olyan körülmények között kerül sor, amikor a cigányság jelentős rétegét a szellemi éhségnél sokkal nehezebben elviselhető szenvedések is gyötrik.

Mi köze van a cigányság szociális problémáinak a filmművészethez? A kultúra, a kulturális értékek vállalása, bemutatása jó út egy kisebbségi közösség felemelkedéséhez. Fel kell karolni és támogatni kell minden olyan kezdeményezést, amely a cigányság társadalmi integrációjához, felemelkedéséhez hozzájárul.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosaként lehetőségeim szűkösek. Az idei évben munkatársaimmal készített kulturális vizsgálatunk során figyelmet fordítottam a kisebbségi filmalkotások elkészültének feltételrendszerére, a közönség általi megismerhetőségére, valamint az azok megőrzését szolgáló intézkedésekre.

A januárban bemutatásra kerülő jelentés alapját képező vizsgálat azt igazolta, hogy nem problémamentes a kisebbségi filmalkotások helyzete, sem előállításukat, sem forgalmazásukat sem pedig megőrzésüket tekintve. A filmalkotások elkészítése és megőrzése jelentős költséggel jár, amelynek kizárólag piaci alapon történő finanszírozása Magyarországon még a populáris jellegű szórakoztató alkotások esetében is nehézségekbe ütközik.

A legújabb fejlemény, hogy a jövő évi költségvetés számai miatt a Magyar Televízióban veszélybe kerültek a kisebbségi filmkészítő műhelyek, amelyek szinte egyedüliként működnek ebben a műfajban Magyarországon. Sajnos, úgy tűnik, most már csak egy illúzió marad a közszolgálatiság hazánkban.

Mindezen nehézségek ellenére mégis örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy az I. Európai - Magyar Cigány Filmfesztivált köszöntsem. Ez az esemény is felhívja a társadalom figyelmét, hogy a romákat ne csak úgy vegyék számításba, mint hátrányos helyzetű, szegények és rászorultak táborát, hanem mint önmagukon segíteni képes, a magyar kultúra és társadalom egészéhez megtermékenyítően hozzájárulni képes közösséget.

A jövőben is az adhat erőt, elismertséget és biztonságot a cigányság számára, ha bizonyítja, ez a közösség ugyanúgy bír jó szakmai felkészültségű tanárokkal, orvosokkal, filmrendezőkkel, színészekkel, mint bármely más közösség Magyarországon.

 

Jó szórakozást kívánok a fesztivál minden résztvevője számára!

 



alsó szegély