Főoldal
BÚCSÚ Tájékoztatás ügyfeleinknek folyamatban lévő ügyeikről Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a kisebbségi ombudsman Jelentés a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről Utóvizsgálat Gyöngyöspatán Vélemény a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről Kanada nagykövetének látogatása A kisebbségi ombudsman véleménye a köznevelési törvény tervezetéről Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója Kisebbségtudományi konferencia Egerben A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében A Szlovén Köztársaság nagykövetének látogatása A szlovák nagykövet látogatása Megemlékezés a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Kállai Ernő 2011. március 22-i parlamenti felszólalása A kisebbségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket …és mi lesz a kisebbséghez tartozók emberi méltóságával? Nagykövetek látogatása 2011. március 15. Mit kívánnak a magyarországi nemzetiségek Nyilatkozat Kállai Ernő felszólalása a Parlamentben a kisebbségi választásokról készült jelentés vitájában Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Ombudsmani látogatás Baranya megyében Évértékelő sajtótájékoztató Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében
 
  Hírek
Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Kállai Ernő találkozója a Szlovák Köztársaság nagykövetével A kisebbségi ombudsman fogadta a Washingtoni Külügyminisztérium roma ügyekkel foglalkozó tanácsadóját Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés Dr. Szajbély Katalinnak Kövér László és Kállai Ernő találkozója A roma holokauszt nemzetközi emléknapja Manuel Sarrazin látogatása Kállai Ernőnél Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében Dr. Kállai Ernő gondolatai az Emberi Jogok Napján Találkozó a Cseh Szenátus delegációjával „A romák felzárkózása európai dimenzióban” Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről Előadás a Corvinus Egyetemen Kállai Ernő találkozója Pordány Lászlóval II. Egri Roma-zenei fesztivál XI. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gála Kállai Ernő és Morten Kjaerum találkozója Szociális EXPO Multikulturális Magyarország a médiában Több nyelven egy hazában Évzáró a Független Médiaközpontban Konferencia Burgenlandban Kisebbségi érdekképviselet - Haszonszerzés vagy közösségi érdek? Kállai Ernő találkozója Bayer Mihállyal Az aradi vértanúk Kállai Ernő és Darja Bavdaz Kuret nagykövet találkozója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Magyarországi Szlovákok Napja Justitia Regnorum Fundamentum-díj A kisebbségi önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását segítő állásfoglalások Magyarországi Lengyelek Napja Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos találkozója Balog Zoltán és Szászfalvi László államtitkárokkal Kállai Ernő találkozója az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetőivel Ombudsmani vélemény a települési és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők létszámának csökkentéséről szóló törvényjavaslatról Kállai Ernő részvétnyilvánítása Furmann Imre halála alkalmából Közelednek a kisebbségi választások Ombudsmani látogatás Nógrád megyében Dr. Kállai Ernő találkozója az Internationaler Baouorden képviselőivel Kállai Ernő és Goran Bašić találkozója Felhívás a települési kisebbségi önkormányzati választások törvényes lebonyolításának, tisztaságának megőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Nap Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman hivatalában fogadta Andrzej Mirgát, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) romaügyi főtanácsadóját. Archívum
 
  A kisebbségi biztos és hivatala  
  Dokumentumok  
  Panaszügyek  
  Könyvespolc  
  Tudásbázis  
  Országos kisebbségi önkormányzatok  
  Sajtószoba  
  Kisebbség és média  
  II. Kisebbségi Kerekasztal  
  Partnereink  

:: HU :: ADATOK ::


Kisebbségi közéleti címlista

kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás


Magyar Köztársaság Országgyűlése

Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága

Országos Választási Bizottság

Miniszterelnöki Hivatal

Külkapcsolatokért és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitárság

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály

Minisztériumok kisebbségi ügyekkel foglalkozó szervezetei

Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálat

Közigazgatási Hivatalok

Esélyek háza

 

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE

 

www.mkogy.hu

 

 

ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL ÉS
VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGA
Elnök: Balog Zoltán
Titkárságvezető: dr. Arczt Ilona
1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
Tel.: (06-1)-441-5031, (06-1)-441-5032
Fax: (06-1)-441-5986
E-mail:
emb@parlament.hu
Internet: www.parlament.hu

A Bizottság kisebbségekkel kapcsolatos feladatai:

A Bizottság kezdeményezési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző joggal rendelkezik az
Országgyűlés kisebbségpolitikai és kisebbségeket érintő döntéseiben.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. sz. törvényben biztosított
egyéni és közösségi jogok védelme érdekében szerepet vállal a kisebbségi törvény végrehajtását
szolgáló jogszabálytervezetek és az Országgyűlés költségvetési támogatására vonatkozó
döntéseinek előkészítésében.

E feladatkörében a Bizottság különösen:

 • figyelemmel kíséri a kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati döntéseket, a MEH és az
  illetékes minisztérium ez irányú tevékenységét, különös tekintettel a cigányság helyzetére vonatkozó kormányhatározatokra és az államigazgatási szervek ügykörébe tartozó kisebbségi feladatok végrehajtására;
 • figyelemmel kíséri az országos kisebbségi önkormányzatok működését, valamint a jogi státusukra, működésükre vonatkozó jogszabályokat;
 • részt vesz a kisebbségi törvény módosítását célzó, a kisebbségi önkormányzati választásról szóló és a kisebbségek parlamenti képviseletét biztosító törvényjavaslatok előkészítésében,
 • előterjeszti a kisebbségi szervezetek Országgyűlés általi támogatásának rendszerére vonatkozó javaslatot; tájékozódik a hazai és a határon túli kisebbségeket támogató alapítványok tevékenységéről;
 • évente javaslatot tesz külön országgyűlési határozat alapján a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására;
 • kapcsolatot tart a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelős szervvel;
 • kapcsolatot tart azokkal a nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel, melyek a különböző országokban élő kisebbségek jogainak védelmével foglalkoznak;
 • kapcsolatot tart a hazai kisebbségek szervezeteivel és egyesületeivel, különös tekintettel
  az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeire, ülésein biztosítja az országos kisebbségi önkormányzatok képviselőinek részvételét.
ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Szigeti Péter
Országos Választási Iroda vezetője: Rytko Emília
1051 Budapest, József Attila u. 2-6.
Tel.: (06-1)-441-1600
Fax: (06-1)-441-1729
Honlap:
www.valasztas.hu

MINISZTERELNÖKI HIVATAL
Miniszter: Kiss Péter
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.
Tel.: (06-1)-441-4429
Fax: (06-1)-441-4687
E-mail:
kiss.peter@meh.hu
Honlap: www.meh.hu

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítja:

 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos kormányzati tevékenységet (kisebbségpolitika), amely során ellátja a külön törvényben meghatározott, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos feladatokat,
 • előkészíti a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő jogszabályokat,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival kapcsolatos tárgykörben törvény, vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki,
 • az érintett miniszterekkel együttműködve gyakorolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati hatásköreit,
 • koordinálja a kormányzati szervek részvételét, közreműködését a kisebbségek jogainak érvényesülésében, a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése vonatkozásában együttműködik az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel a közigazgatási hivatalok szakmai irányításában.

A miniszteri feladat- és hatáskör ellátásában részt vevő szervezeti egységek:

Külkapcsolatokért és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Szakállamtitkár: Gémesi Ferenc
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.
Tel.: (06-1)-441-3800
Fax: (06-1)-441-3802
E-mail:
knszfat@meh.hu
Honlap: www.nek.gov.hu

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály
Főigazgató: Németh Erika
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.
Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf. 2.
Tartózkodási cím: 1055 Budapest, Báthory u. 12. II/25.
Tel.: (06-1)-441-2211
Telefax: (06-1)-441-2212
E-mail:
titkarsag.nekf@meh.hu
Honlap: www.nek.gov.hu


IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Miniszter: dr. Takács Albert
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.
Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 54.
Tel.: (06-1)-441-3703, (06-1)-441-3700, (06-1)-441-3701
Fax: (06-1)-441-3702
E-mail:
miniszter@irm.gov.hu
Honlap: www.irm.gov.hu

Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat
Romaügyekért felelős vezető: dr. Plankó Erika főosztályvezető
Tel.: (06-1)-441-3640
E-mail:
plankoe@irm.gov.hu

Romaügyi referens: dr. Horváth Karolina
E-mail:
horvathkarolina@irm.gov.hu
Tel.: (06-1)-441-3754

Az igazságügyi tárca ingyenes zöld száma: 06-80-244-444, amelyen az ügyfelek 24 órában tájékoztatást kaphatnak a tárca négy ügyfélszolgálati hálózatáról, ezen belül a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat ügyvédeinek ügyfélfogadási elérhetőségeiről. A zöld szám tárcsázását követően jelentkező üzenetrögzítő átfogó eligazítást ad a tárca további három segítségnyújtó szolgálatáról is: a nép ügyvédje és az áldozatsegítő szolgálat mellett a tárca általános hatáskörrel bíró vidéki ügyfélszolgálati irodáiról is.

A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat kifejezetten olyan ügyekkel foglalkozó jogsegélyszolgálat, amelyekben az ügyfelet roma származása miatt érte jogsérelem. A szolgáltatás kiterjed a jogi tanácsadásra, okiratszerkesztésre, perindításra, valamint perbeli jogi képviseletre. Az ügyvéd a szolgáltatást ingyen nyújtja az ügyfélnek.

Roma Antidiszkriminációs Hálózatban dolgozó ügyvédek ügyfélfogadási elérhetőségei

Budapest
dr. Várhelyi W. Péter
Székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 76.
Tel.: (06-1)-322-8903
Félfogadás: hétfő 16.00 és 18.00 óra között
Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között

dr. Lázók Tibor
Székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 76.
Tel.: (06-1)-322-8903
Félfogadás: kedd 10.00 és 12.00 óra között
Félfogadás: csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

Bács-Kiskun megye
dr. Urbán József
Székhely: 6000 Kecskemét, Gizella tér 1/B.
Tel.: (06)-76 476-344
Félfogadás: kedden és csütörtökön 14.00 és 16.00 óra között

Baranya megye
dr. Olt György
Székhely: 7700 Mohács, Kossuth u. 51.
Tel.: (06)-69 311-643
Félfogadás: hétfő 15.00 és 17.00 óra között
Félfogadás: szerda 16.00 és 18.00 óra között

dr. Sziptner Attila
Székhely: 7630 Pécs, Csaba u. 11/1.
Tel.: (06)-72 330-485
Félfogadás: hétfőn és pénteken 11.00–13.00 óra között

Békés megye
dr. Petneházi Zsigmond
Székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 4.
Tel.: (06)-66 411-011/182 mellék
Félfogadás: hétfő 9.00 és 11.00 óra között
szerda 15.00 és 17.00 óra között
Székhely: 5540 Szarvas, Arató Pál u. 1/1.
Tel.: (06)-66 216-004
Félfogadás: minden hónap első csütörtök 9.00–11.00 óra között
Székhely: 5000 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
Tel.: (06)-66 452-252
Félfogadás: minden hónap első csütörtök 15.00 és 17.00 óra között

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
dr. Kiss Éva
Székhely: 3527 Miskolc, Mindszent tér 1.
Tel.: (06)-46 509-368
Félfogadás: hétfő 8.00 és 10.00 óra között
csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

dr. Főnyedi Béla
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Tel.: (06)-47 525-100
Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között
péntek 10.00 és 12.00 óra között

dr. Kocska János
Székhely: 3600 Ózd, Árpád vezér u. 22.
Tel.: (06)-48 477-360
Félfogadás: hétfő és szerda 8.00 és 10.00 óra között

Csongrád megye
dr. Simonné dr. Báron Zsuzsanna
Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 7.
Tel.: (06)-62 510-572
Félfogadás: szerda, péntek 13.00 és 15.00 óra között
Székhely: 6932 Magyarcsanád, Fő u. 49.
Tel.: (06)-62 261-766
Félfogadás: minden hónap első szerdája 17.00 és 19.00 óra között
Székhely: 6600 Szentes, Kiss Bálint u. 3.
Félfogadás: minden hónap második keddjén
Székhely: 6768 Baks, Fő u. 92.
Félfogadás: minden hónap harmadik keddjén

dr. Szirtesi Zsuzsanna
Székhely: 6722 Szeged, Jósika u. 41.
Tel.: (06)-62 479-028
Félfogadás: hétfő és csütörtök 14.00–16.00 óra között

Fejér megye
dr. Dobai Lajos
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
Tel.: (06)-22 505-985
Félfogadás: hétfő 16.00 és 18.00 óra között

Győr-Moson-Sopron megye
dr. Karcagi-Mészáros Zsolt
Székhely: 9023 Győr, Szigethy A. u. 109.
Tel.: (06)-96 442-968
Félfogadás: kedd, péntek 10.00 és 12.00 óra között

Hajdú-Bihar megye
dr. Czakó Marianna
Székhely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 38.
Tel.: (06)-52 541-657
Félfogadás: hétfő 15.00 és 17.00 óra között
szerda 14.00 és 16.00 óra között

dr. Lévay Edit
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
Tel.: (06)-54 500-364
Félfogadás: kedden és pénteken 9.00 és 11.00 óra között

Heves megye
dr. Keindlné dr. Patyi Zsuzsanna
Székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 3. I/12.
Tel.: (06)-36 545-155
Félfogadás: hétfő 10.00 és 12.00 óra között
Székhely: 3384 Kisköre, Kossuth út 8.
Tel.: (06) 36 558-000
Félfogadás: csütörtök 14.00 és 16.00 óra között
Székhely: 3358 Erdőtelek, Fő út 105.
Tel.: (06)-36 496-001
Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között

Jász-Nagykun-Szolnok megye
dr. Fancsali Ágnes
Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry u. 19.
Tel.: (06)-56 514-332
Félfogadás: hétfő 8.00 és 10.00 között
csütörtök 16.00 és 18.00 óra között
Székhely: 5235 Tiszabura, Haladás u. 1/A.
Tel.: (06)-59 355-152
Félfogadás: minden hónap első hétfője 13.00 és 15.00 óra között

Komárom-Esztergom megye
dr. Kiss Juhász István
Székhely: 2800 Tatabánya, Ságvári u. 15.
Tel.: (06)-34 309-726
Félfogadás: hétfő, csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

Nógrád megye
dr. Farkas Imre
Székhely: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 19. I/105.
Tel.: (06)-32 355-027
Félfogadás: kedd 9.00 és 11.00 óra között
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 18.
Tel.: (06)-35 505-995
Félfogadás: szerda 9.00 és 11.00 óra között

Pest megye
dr. Molnár Iván
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Tel.: (06)-56 514-300
Félfogadás: hétfő, szerda 15.00 és 17.00 óra között

dr. Kenéz Tibor
Székhely: 2635 Vámosmikola, Börzsönyi út 1.
Tel.: (06)-27 377-565
Félfogadás: szerda 14.30 és 16.00 óra között

dr. Muhi Erika
Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 3.
Tel.: (06)-23 365-132/310. mellék
Félfogadás: hétfő 16.00 és 18.00 óra között
Székhely: 2451 Ercsi, Szent István út 12. Eötvös József Művelődési Ház
Félfogadás: szerda 16.00 és 18.00 óra között

Somogy megye
dr. Kócsó József
Székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/8.
Tel.: (06)-82 413-906
Félfogadás: hétfő, szerda 15.00 és 17.00 óra között

dr. Zárdai Istvánné dr. Ádám Edit
Székhely: 7500 Nagyatád, Baross u. 5. 2/211.
Tel.: (06)-82 504-573
Félfogadás: páros héten csütörtök 13.00 és 15.00 óra között
Székhely: 7570 Barcs, Széchenyi u. 20.
Tel.: (06)-82 461-256
Félfogadás: páros héten csütörtök 10.00 és 12.00 óra között
Székhely: 8600 Siófok, Koch köz 2.
Tel.: (06)-84 310-090
Félfogadás: páratlan héten péntek 10.00 és 14.00 óra között

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
dr. Lőkös Eleonóra
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.
Tel.: (06)-42 504-063/15 mellék
Félfogadás: hétfő 13.00 és 15.00 óra között
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.
Tel.: (06)-42 420-633-183. mellék
Félfogadás: szerda 15.00 és 17.00 óra között

dr. Ferenczy Róbert
Székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári u. 6.
Tel.: (06)-45 421-523
Félfogadás: kedd 13.00 és 15.00 óra között
Székhely: 4800 Vásárosnamény, Táncsics u. 19.
Tel.: (06)-45 570-014
Félfogadás: kedd 9.00 és 11.00 óra között

Tolna megye
dr. Sümegi Helga
Székhely: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.
Tel.: (06)-74 410-854
Félfogadás: kedd 14.00 és 16.00 óra között
Székhely: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 120.
Félfogadás: csütörtök 17.00 és 19.00 óra között

Vas megye
dr. Kabay Gábor
Székhely: 9700 Szombathely, Óperint u. 1.
Tel.: (06)-94 318-734
Félfogadás: kedd 16.30 és 18.30
péntek 16.00 és 18.00 óra között

Veszprém megye
Ifj. dr. Harcos Gábor
Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
Tel.: (06)-88 406-578
Félfogadás: hétfő, csütörtök 15.00 és 17.00 óra között
Székhely: 8100 Várpalota, Szent István u. 7–9.
Tel.: (06)-88 582-570
Félfogadás: kedd, péntek 16.00 és 20.00 óra között
Zala megye
dr. Németh Györgyi
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14.
Tel.: (06) 93 516-770
Félfogadás: kedd és csütörtök 14.00 és 16.00 óra között

Igazságügyi Hivatal
1145 Budapest, Róna u. 135.
Telefon: (06-1)-460-4700, (06-1)-460-4748
E-mail:
titkarsag@kih.gov.hu
Honlap: www.irm.gov.hu/nepugyvedje

Jogi segítségnyújtás („Nép ügyvédje” szolgálat)
A „Nép ügyvédje” szolgálat olyan jogintézmény, amelynek keretében a Hivatal a hátrányos helyzetű állampolgároknak szakszerű jogi tanácsadást és beadványszerkesztést biztosít. 2008. január 1-jétől a szociálisan rászorulók eljárási jogi képviseletet is kaphatnak jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során. A támogatás rászorultsági kategóriákhoz igazodik. 2004. április 1-jétől a rászorulók peren kívüli ügyekben is kaphatnak tanácsot, illetve készíttethetnek okiratot, 2008. január 1. után peres ügyekben is az állam által létrehozott új szervezet biztosítja majd a jogi képviseletet. A jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés), a névjegyzékben szereplő jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, jogi segítői szervezetek) nyújtják. A Hivatal munkatársai az alapfeladatukon túlmenően (határozathozatal), ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben – a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen – jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
Miniszter: dr. Hiller István
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: (06-1)-473-7000
E-mail:
info@okm.gov.hu
Honlap: www.okm.gov.hu

Az oktatási és kulturális miniszter a 167/2006.(VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése, valamint a 7. § (6) bekezdése alapján közreműködik a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az anyaországok közötti oktatási kapcsolatok fenntartásában; ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásával kapcsolatos állami feladatok központi irányítását.

A kultúráért való felelőssége körében a külügyminiszterrel, valamint a kisebbségi területért felelős illetékes miniszterrel együttműködve – részt vesz a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában, ideértve a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, és az anyaországok közötti kulturális kapcsolatok fenntartását.

Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály
Főosztályvezető: Simon Istvánné
Tel.: (06-1)-473-77-14
E-mail:
istvanne.simon@okm.gov.hu
Honlap: www.okm.gov.hu

Az Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály a közoktatás területén ellátja a nemzetiségi és etnikai oktatással, valamint az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos kormányzati feladatokat.

A Főosztály a nemzetiségi és etnikai kisebbségek oktatással összefüggő feladatai körében:

 • közreműködik a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást érintő nemzetközi egyezmények,
  munkatervek előkészítésében, végrehajtásában, az anyanyelvi környezetben folyó pedagógusképzés és továbbképzés, a diákcsere szervezésében,
 • ellátja a nemzeti etnikai kisebbségi oktatás tankönyvellátásával összefüggő feladatokat,
 • segíti az iskolafenntartók kisebbségi közoktatással összefüggő feladatainak végrehajtását
  és a kisebbségi önkormányzatok tevékenységét. Megszervezi az országos pedagógiai szakmai szolgáltatásokat.

Az Esélyegyenlőségi és Nemzetiségi Főosztály az alábbi feladatok ellátásában működik
közre:

 • felügyeli az esélyegyenlőséget szolgáló, hátránykompenzáló, esélyteremtő programokat,
  ügyeket, a döntések előkészítését,
 • intézkedéseket kezdeményez az egyenlő bánásmód oktatásban való érvényesülése érdekében, esélyegyenlőséget segítő megoldásokat dolgoz ki, segítséget nyújt a helyi önkormányzati esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez,
 • programok kidolgozásával, illetve pályázatok kezdeményezésével, kiírásával ösztönzi a
  hátrányos helyzetű és roma tanulók nevelését és oktatását, továbbá az integrációjukhoz szükséges fejlesztéseket,
 • ellátja az Országos Oktatási Integrációs Hálózat és Fejlesztési Központ tekintetében a
  szakmai felügyeletet,
 • gondoskodik a romák által beszélt nyelvek iskolai oktatásához szükséges alapdokumentumok
  szakmai megalapozásáról.

Közművelődési Főosztály
Főosztályvezető: Nagyné Vargha Melinda
Tel.: (06-1)-473-7636
Főosztályvezető-helyettes: Kovácsné Bíró Ágnes
Tel.: (06-1)-473-7729
dr. Székely András Bertalan vezető főtanácsos
Tel.: (06-1)-473-7591; (36)-20-807-1980
E-mail:
andras.szekely@okm.gov.hu

A vezető főtanácsos feladata a nemzeti kisebbségek közművelődési, művészeti, közgyűjteményi
ügyeinek és kulturális anyanemzeti kapcsolatainak a segítése.

Roma Integrációs Titkárság
Titkárságvezető: dr. Borovszky Timea
Tel.: (06-1)-473-7573
Romaügyi stratégiai főtanácsadó: Katonáné Kállai Katalin
Tel.: (06-1)-473-7287

A Roma Integrációs Titkárság az államtitkár közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység, mely koordinálja a szakmai területek tevékenységét, támogatja a szakállamtitkárok munkáját a romákat, a romák esélyegyenlőségét érintő oktatási programok megvalósítása során, illetve a romákkal, a romák képviseletével kapcsolatos kulturális kérdésekben.

A Titkárság szervezi a minisztérium képviseletét a romaügyi egyeztetés tárcaközi fórumain, biztosítja a diszkrimináció elleni szemlélet érvényre jutását az oktatással és kultúrával összefüggő jogszabályok módosításakor. Részt vesz a hátrányos helyzetű és roma fiatalok integrációját szolgáló uniós forrásokból megvalósuló programok és pályázatok előkészítésében és a végrehajtásukkal kapcsolatos ellenőrzés szakmai szempontjainak kialakításában.

Előterjesztéseket készít a hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjával kapcsolatos fejlesztések koncepcionális és stratégiai kérdéseinek eldöntésére, a szegregáció felszámolása és a nem fogyatékos tanulók fogyatékossá minősítésének visszaszorítása érdekében.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Miniszter: Bajnai Gordon
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Tel.: (06-1)-441-1000
Fax: (06-1)-441-1720
E-mail:
miniszter@otm.hu
Honlap: www.otm.gov.hu

A miniszter feladatai kisebbségi területen a 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján:
A választójogi és népszavazásért való felelőssége körében előkészíti

 • a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló jogszabályokat, továbbá e
  tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

  A helyi önkormányzatokért való felelőssége körében
 • az Alkotmánnyal ellentétesen működő kisebbségi önkormányzati testület feloszlatásának
  kezdeményezi a Kormánynál, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködésben,
 • a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése szakmai irányítását ellátja, a
  Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve.

A helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatkörében

 • ellátja a pénzügyminiszterrel együttesen – a központi költségvetés előkészítéséből és végrehajtásából, valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzatokat és a kisebbségi önkormányzatokat érintő kormányzati teendőket és szervezi az azok megalapozásához szükséges információszolgáltatást;
 • összehangolja a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait;
 • részt vesz a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása pénzügyi szabályozásának kidolgozásában, a feladatok végrehajtásának szervezésében;

A miniszteri feladat- és hatáskör ellátásában részt vevő szervezeti egységek:

Önkormányzati és Lakásügyi Szakállamtitkárság
Szakállamtitkár: dr. Bujdosó Sándor
Tel.: (06-1)-441-1330
Fax: (06-1)-441-1678

Választási Főosztály
Főosztályvezető: Rytkó Emília
Tel.: (06-1)-441-1600
Fax: (06-1)-441-1729

Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály
Főosztályvezető. dr. Balázs István
Tel.: (06-1)-441-1102

Önkormányzati Főosztály
Főosztályvezető: dr. Bekényi József
Tel.: (06-1)-441-1102

Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Főosztályvezető: Deli Erika
Tel.: (06-1)-441-1344

A közigazgatási hivatalok a Kormány területi államigazgatási szervei, amelyeket a Kormány az önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével irányít.

A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének vezetése alatt álló szervezeti egységekből, ágazati szakigazgatási szervekből, valamint – a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal kivételével – kirendeltségekből áll.

A kirendeltség a közigazgatási hivatal szervezeti egysége, amely a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat lát el, megyére kiterjedő illetékességgel. Törvényességi ellenőrzési és hatósági feladatokat a megyei kirendeltségek is ellátnak, így a lakossági ügyek intézése változatlanul az ügyfelekhez közeli szinten, a törvényességi ellenőrzési munka pedig az önkormányzatokhoz közeli szinten történik.

A közigazgatási hivatal ellátja többek között a települési önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati társulások és a többcélú kistérségi társulások törvényességi ellenőrzését.

A közigazgatási hivatalok és a megyei kirendeltségek székhelye és illetékessége, valamint a regionális közigazgatási hivatalok hivatalvezetői feladatainak ellátásával megbízott hivatalvezető-helyettesek (a továbbiakban megbízott hivatalvezető) és a kirendeltség-vezetők személye a következő:

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Székhelye: 9021 Győr, Árpád u. 32.
Hivatalvezető: dr. Németh Éva
Tel.: (06-96)-514-424
Fax: (06-96)-514-420
E-mail:
kozighiv@gyor.b-m.hu
Honlap: www.gyorkozig.hu

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály
Főosztályvezető: Fritz Balázsné dr.
Tel.: (06-96)-514-474
Fax: (06-96)-514-478

Kirendeltségek:

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Vas Megyei Kirendeltsége
Címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
A kirendeltség vezetője: dr. Tömböly Tamás hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-94)-506-500
Fax: (06-94)-510-793
E-mail:
kozighiv@vas.b-m.hu
Honlap: www.vaskozig.helyinfo.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-94)-506-515

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Zala Megyei Kirendeltsége
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
A kirendeltség vezetője: dr. Doba István hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-92)-597-200
Fax: (06-92)-597-256
E-mail:
kozighiv@zala.b-m.hu
Honlap: www.zalakozig.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-92)-597-221

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Hivatalvezető: dr. Gelencsér József
Tel.: (06-22)-316-321
Fax: (06-22)-310-391
E-mail:
kozighiv@fejer.b-m.hu
Honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály
Főosztályvezető: dr. Muzs Edit
Tel.: (06-22)-514-781
Fax: (06-22)-514-761

Kirendeltségek:
Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Veszprém Megyei Kirendeltsége
Címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A kirendeltség vezetője: dr. Kovács Imre hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-88)-579-304
Fax: (06-88)-579-349
E-mail:
kozighiv@veszprem.b-m.hu
Honlap: www.veszpremkozig.helyinfo.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-88)-579-328

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
A kirendeltség vezetője: dr. Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna
Tel.: (06-34)-512-150
Fax: (06-34)-336-208
E-mail:
kozighiv@komarom.b-m.hu
Honlap: www.kemkh.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-34)-512-157

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Hivatalvezető: Hoffmanné Németh Ildikó
Tel.: (06-82)-502-600
Fax: (06-82)-502-603
E-mail:
kozighiv@somogy.b-m.hu
Honlap: www.kozig.somogy.hu

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály
Tel.: (06-82) 502-621
Fax: (06-82) 502-630

Kirendeltségek:
Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Baranya Megyei Kirendeltsége
Címe: 7601 Pécs, József A. u. 10.

A kirendeltség vezetője: dr. Bércesi Ferenc hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-72) 507-000
Fax: (06-72) 507-012
E-mail:
hivatal@barko.hu
Honlap: www.barko.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-72)-507-037

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Tolna Megyei Kirendeltsége
Címe: 7101 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
A kirendeltség vezetője: dr. Láng Ágnes hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-74)-501-200
Fax: (06-74)-312-674
E-mail:
hivatal@tolna.b-m.hu
Honlap: www.kozig.tolnamegye.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-74)-501-230

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Hivatalvezető: Dr. Forgács Imre
Tel.: (06-1)-235-1700
Fax: (06-1)-235-1703
E-mail:
ehatosag@bfkh.bm.hu
Honlap: www.bfkh.hu

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
Főosztályvezető: dr. Danka Ferenc
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel.: (06-1)-485-6919
Fax: (06-1)-317-6240
Váci utca 62-64. épület részlegének telefonszáma (06-1)-483-1476

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Megbízott hivatalvezető: dr. Balás István
Tel.: (06-36)-412-016
Fax: (06-36)-410-764
E-mail:
kozighiv@heves.b-m.hu
Honlap: www.heveskozig.helyinfo.hu

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály
Főosztályvezető: dr. Illés Endre
Tel.: (06-36)-410-868
Fax: (06-36)-410-764

Kirendeltségek:
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége
Címe: 3541 Miskolc, Városház tér 1.
A kirendeltség vezetője: dr. Orosz Gábor hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-46)-321-621
Fax: (06-46)-321-601
E-mail:
kozighiv@borsod.b-m.hu
Honlap: www.borsod.b-m.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-46)-322-629

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Nógrád Megyei Kirendeltsége
Címe: 3101 Salgótarján, Rákóczi út 36.
A kirendeltség vezetője: dr. Szandai László hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-32)-520-472
Fax: (06-32)-422-470
E-mail:
kozighiv@nograd.b-m.hu
Honlap: www.nogradkozig.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-32)-520-486

ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Hivatalvezető: dr. Kerekes Edit
Tel.: (06-52)-507-575
Fax: (06-52)-507-585
E-mail:
kozighiv@hajdu.b-m.hu
Honlap: http://kozighivatal.hbmo.hu

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály
dr. Fazekasné dr. Veszprémy Anna
Tel.: (06-52)-507-577
Fax: (06-52)-507-577

Kirendeltségek:
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége
Címe: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
A kirendeltség vezetője: Dr. Csíkos Zoltán hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-56)-507-475
Fax: (06-56)-376-012
E-mail:
kozigazgatasi.hivatal@jasz.b-m.hu
Honlap: www.jaszkh.helyinfo.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06/56)-511-936

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége
Címe: 4401 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
A kirendeltség vezetője: dr. Rácz János hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-42)-504-990
Fax: (06-42)-506-026
E-mail:
kozigazgatasi.hivatal@szabolcs.b-m.hu
Honlap: www.bm.hu/kh¬_szabolcs/kozt.html

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-42)-594-219

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Székhely: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Hivatalvezető: dr. Siket Judit
Tel.: (06-62)-562-662
Fax: (06-62)-562-601
E-mail:
kozighiv@csongrad.b-m.hu
Honlap: www.csmkozig.hu

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály
Főosztályvezető: dr. Balogh Zoltánné
Tel.: (06-62) 562-684
Fax: (06-62) 562-601

Kirendeltségek:
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége
Címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
A kirendeltség vezetője: dr. Metzinger Éva
Tel.: (06-76)-513-713
Fax: (06-76)-513-703
E-mail:
kozighivatal@bacs.b-m.hu
Honlap: www.bacskozig.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-76)-513-737

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Békés Megyei Kirendeltsége
Címe: 560 Békéscsaba, József A. u. 2–4.
A kirendeltség vezetője: Dr. Pataki István hivatalvezető-helyettes
Tel.: (06-66)-441-594
Fax: (06-66)-441-529
E-mail:
bekeskozig.helyinfo@bekes.b-m.hu
Honlap: www.bekeskozig.helyinfo.hu

A kirendeltség törvényességi ellenőrzési osztályának telefonszáma:
(06-66)-441-594

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Miniszter: dr. Veres János
1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Tel.: (06-1)-318-2066, (06-1)-327-2100
Fax: (06-1)-318-2570
Honlap:
www.p-m.hu

A miniszter – a 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján – az államháztartásért való felelőssége körében elkészíti (egyebek mellett) a helyi és kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról, a részükre nyújtandó támogatásokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

A miniszteri feladat- és hatáskör ellátásában részt vevő szervezeti egységek:
dr. Várfalvi Attila szakállamtitkár
Tel.: (06-1)-327-2117
Fax: (06-1)-266-0183

Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztály
Főosztályvezető: dr. Varga Sándor
Tel.: (06-1)-327-2256

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Miniszter: Lampert Mónika
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Levélcím: 1373 Budapest, Pf. 609.
Tel.: (06-1)-475-5700, (06-1)-475-5800
Honlap:
www.szmm.gov.hu

A miniszter – a 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet alapján – a romák társadalmi integrációjának előmozdításával összefüggő jogszabályokat előkészíti, továbbá e tárgykörben törvény, vagy kormányrendelet felhatalmazása lapján miniszteri rendeletet ad ki.

A miniszteri feladat- és hatáskör ellátásában részt vevő szervezeti egységek:

Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárság
Szakállamtitkár: Hornungné Rauh Edit
Tel.: (06-1)-475-5800
Fax: (06-1)-312-8048
Honlap:
www.szmm.gov.hu

Roma Integrációs Főosztály
Főosztályvezető: dr. Ürmös Andor
Tel.: (06-1)-475-5820
Internet:
www.szmm.gov.hu

A főosztály jogszabály-előkészítő tevékenységet végez. Ennek keretében részt vesz a romák társadalmi integrációját, esélyegyenlőségét megteremtő jogszabályok szakmai koncepciójának kidolgozásában, vizsgálja e jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását és figyelemmel kíséri megvalósulásukat. A költségvetés előkészítése során részt vesz a roma integrációs célú költségvetési előirányzatok tervezésében.

A főosztály tervezési, stratégiai feladatkörében:

 • előkészíti a romák társadalmi integrációját elősegítő szakmapolitikai koncepciókat, stratégiai döntéseket, javaslatokat, cselekvési és szakmai programokat,
 • szakmapolitikai intézkedéseket kezdeményez a romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, különösen a jogegyenlőség, az életminőség javítása, az oktatás-képzés, a foglalkoztatás, az identitás erősítése és a társadalmi kommunikáció területén,
 • koordinálja a romák társadalmi integrációját elősegítő programok kialakítását és végrehajtását.

A főosztály támogatási, fejlesztési feladatkörében:

 • lebonyolítja a roma népesség társadalmi integrációját elősegítő pályázatokat,
 • kezeli a Roma Kulturális Alapot, valamint a Roma Koordinációs és Intervenciós Keretet,
 • kialakítja a roma népesség társadalmi integrációját elősegítő nemzetközi források felhasználásának szakmai tartalmát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású programok szakmai
  monitorozásában.

Pályázatok, programok:

 • Roma Koordinációs és Intervenciós Keret
 • Roma Kulturális Alap
 • Roma Integráció Évtizede Program
 • A roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modellprogramja
 • Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

A Hálózat kiépítése 2004-ben kezdődött el a kormány és a minisztérium esélyegyenlőségi politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák közvetítése érdekében.

Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza

Bács-Kiskun megye
Vezető: Kissné Kollár Eszter
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
Tel/fax: (06-76)-415-562
E-mail:
kollareszter@eselyhazkecskemet.hu, iroda@eselyhazkecskemet.hu
Honlap: www.eselyhazkecskemet.hu

Baranya megye
Vezető: Márton Gabriella
7621 Pécs, Rákóczi út 55.
Tel.: (06-72)-532-773
Fax: (06-72)-532-774
E-mail:
eselyekhaza@dravanet.hu, eselyekhaza@baranya.hu
Honlap: www.baranya.hu; www.eselyekhazapecs.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Vezető: Nagyné Frecskó Lenke
3525 Miskolc, Városház tér 13.
Tel.: (06-46)-504-231
Fax: (06-46)-504-232
Mobil: 06-30/446-2246
E-mail:
baz@eselyhaz.axelero.net
Honlap: www.baz.hu

Budapest
Vezető: Császár Rozália
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. I. em.
(06-1)-461-0656
(06-1)-461 0600
(06-1)-461 0655
Fax: (06-1)-461-0601
E-mail:
bpeselyekhaza@erzsebetvaros.hu
Honlap: www.szmm.gov.hu

Csongrád megye
Vezető: Uhljár Ildikó
6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.
Tel.: (06-62)-423-638
Fax: (06-62)-423-641
E-mail:
eselyekhazaszeged@vipmail.hualsó szegély