Főoldal
BÚCSÚ Tájékoztatás ügyfeleinknek folyamatban lévő ügyeikről Megtartotta utolsó sajtótájékoztatóját a kisebbségi ombudsman Jelentés a nemzetiségi felsőoktatás helyzetéről Utóvizsgálat Gyöngyöspatán Vélemény a készülő nemzetiségi törvény tervezetéről Kanada nagykövetének látogatása A kisebbségi ombudsman véleménye a köznevelési törvény tervezetéről Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója Kisebbségtudományi konferencia Egerben A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében A Szlovén Köztársaság nagykövetének látogatása A szlovák nagykövet látogatása Megemlékezés a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról Kállai Ernő 2011. március 22-i parlamenti felszólalása A kisebbségi ombudsman vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket …és mi lesz a kisebbséghez tartozók emberi méltóságával? Nagykövetek látogatása 2011. március 15. Mit kívánnak a magyarországi nemzetiségek Nyilatkozat Kállai Ernő felszólalása a Parlamentben a kisebbségi választásokról készült jelentés vitájában Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Ombudsmani látogatás Baranya megyében Évértékelő sajtótájékoztató Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében
 
  Hírek
Látogatás az Országgyűlési Biztos Hivatalában A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia című tervezetről Elkészült a kisebbségi ombudsman jelentése a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről A Roma Holokauszt évfordulója A szlovák kormány emberi jogi szakértőjének látogatása a kisebbségi ombudsman hivatalában Justiitia Regnorum Fundamentum-díj Ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava, Szájer Úr? Országjárás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvbemutató Az ENSZ rasszizmus elleni különmegbízottjának látogatása A kisebbségi ombudsman, valamint a hazai nemzetiségi közösségek vezetőinek közös állásfoglalása az Alaptörvény nemzetiségi jogi rendelkezéseiről Szarka László kapta az idei Kemény István-díjat Dr. Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és munkatársai 2011. május 3-4. között Bács-Kiskun megyébe látogattak, ahol több településen tájékozódtak a megyében élő kis A kisebbségi ombudsman sajtóközleménye a Gyöngyöspatán lezajlott tragikus események utáni helyzetről A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről Fogyatkozó hittel és bizalommal A kisebbségi biztos a Büntető Törvénykönyv módosítását javasolja a faji indítékú bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében Ombudsmani látogatás Baranya megyében Dr. Kállai Ernő és Eleni Tsakopoulos Kounalakis találkozója Kállai Ernő találkozója a Szlovák Köztársaság nagykövetével A kisebbségi ombudsman fogadta a Washingtoni Külügyminisztérium roma ügyekkel foglalkozó tanácsadóját Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés Dr. Szajbély Katalinnak Kövér László és Kállai Ernő találkozója A roma holokauszt nemzetközi emléknapja Manuel Sarrazin látogatása Kállai Ernőnél Kállai Ernő a Szociológiai Társaság elnökségi tagja Kisebbségekért Díj 2010 Szimpózium a romák társadalmi felzárkózásáról Ombudsmani látogatás Komárom-Esztergom megyében Dr. Kállai Ernő gondolatai az Emberi Jogok Napján Találkozó a Cseh Szenátus delegációjával „A romák felzárkózása európai dimenzióban” Kerekasztal konferencia a romák társadalmi beilleszkedéséről Előadás a Corvinus Egyetemen Kállai Ernő találkozója Pordány Lászlóval II. Egri Roma-zenei fesztivál XI. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gála Kállai Ernő és Morten Kjaerum találkozója Szociális EXPO Multikulturális Magyarország a médiában Több nyelven egy hazában Évzáró a Független Médiaközpontban Konferencia Burgenlandban Kisebbségi érdekképviselet - Haszonszerzés vagy közösségi érdek? Kállai Ernő találkozója Bayer Mihállyal Az aradi vértanúk Kállai Ernő és Darja Bavdaz Kuret nagykövet találkozója A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése Magyarországi Szlovákok Napja Justitia Regnorum Fundamentum-díj A kisebbségi önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását segítő állásfoglalások Magyarországi Lengyelek Napja Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos találkozója Balog Zoltán és Szászfalvi László államtitkárokkal Kállai Ernő találkozója az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság vezetőivel Ombudsmani vélemény a települési és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők létszámának csökkentéséről szóló törvényjavaslatról Kállai Ernő részvétnyilvánítása Furmann Imre halála alkalmából Közelednek a kisebbségi választások Ombudsmani látogatás Nógrád megyében Dr. Kállai Ernő találkozója az Internationaler Baouorden képviselőivel Kállai Ernő és Goran Bašić találkozója Felhívás a települési kisebbségi önkormányzati választások törvényes lebonyolításának, tisztaságának megőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Nap Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman hivatalában fogadta Andrzej Mirgát, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) romaügyi főtanácsadóját. Archívum
 
  A kisebbségi biztos és hivatala  
  Dokumentumok  
  Panaszügyek  
  Könyvespolc  
  Tudásbázis  
  Országos kisebbségi önkormányzatok  
  Sajtószoba  
  Kisebbség és média  
  II. Kisebbségi Kerekasztal  
  Partnereink  
 

Állásfoglalás az elmúlt évben történt, romák sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények kapcsán

kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás
„Véletlen, sorozatos egybeesés vagy aggodalomra okot adó tendencia?"

A mai napon a sajtó újabb roma család ellen elkövetett, halálesettel végződő bűncselekményről adott hírt. Ebben az évben ez már a tizedik olyan, ismertté vált eset, amikor roma származású embereket vagy az általuk lakott házat érte erőszakos, a köznyugalmat súlyosan felkavaró támadás. A roma közösséget, de a magyar társadalom döntő részét is mélységes aggodalommal, sőt félelemmel tölti el az egymást mind gyakrabban követő erőszakos akciók sorozata. Az egyre inkább anarchizálódó életviszonyok mindannyiunk biztonságát fenyegetik.

Úgy látjuk, hogy az elkövetők számára semmit sem jelent az emberi élet, hiszen nyilvánvalóan ölési szándék vezérli azt, aki éjszaka, alvó emberek házára Molotov-koktélt, kézigránátot dob. Még a legjogosabbnak vélt igény sem igazolhatja az önhatalmú jogérvényesítést.

Nem kívánjuk kétségbe vonni a bűnüldöző és az igazságszolgáltató szervek jogát arra, hogy az elkövetett cselekményeket minősítsék, és megfelelő módon szankcionálják, de a sértettek származása és az elkövetés módja arra enged következtetni, hogy mindez nem a véletlen eredménye: támadássorozat zajlik a magyar társadalom perifériáján élő, legkiszolgáltatottabb helyzetű, előítéletektől sújtott rétege, a cigányság ellen. Ennek indítékai ma még nem tisztázottak, de az etnikai, rasszista motivációt sem lehet kizárni.

Egy jogállamban elfogadhatatlan, hogy egy többszázezer fős népcsoport félelemben töltse a napjait. A teljes magyar társadalomnak is elemi érdeke fűződik azonban ahhoz, hogy ezeket a cselekményeket mielőbb felderítsék (ideértve a motívum tisztázását is) és az elkövetőket felelősségre vonják.

A magyarországi roma közösség elvárja, hogy megfelelő védelmet kapjon az erre hivatott szervektől. Jelen helyzetben a következő intézkedéseket tartjuk a legsürgetőbbnek:

1. A romák sérelmére elkövetett élet elleni, a rasszista motiváció gyanúját felvető támadások mielőbbi felderítésére és az elkövetők felkutatására külön nyomozócsoport jöjjön létre országos hatáskörrel, amely a megyei szervekkel együttműködve intézkedhet.

2. E nyomozócsoport különösen körültekintően vizsgálja az esetleges etnikai motívumot, amelynek bizonyítottsága esetén, hangsúlyos szerepet kell kapnia a bűncselekmény minősítése és a büntetéskiszabás körében is.

3. A nyomozóhatóságok soron kívül, szakszerűen, ellenőrzött tények alapján tájékoztassák a közvéleményt az ilyen bűncselekmények elkövetéséről, valamint - a nyomozás érdekeit nem sértő módon - a nyomozás részeredményeiről is.

4. Fokozott felelősséget várunk az írott és elektronikus sajtó minden munkatársától, hogy tárgyszerűen, de a sértettek és hozzátartozóik emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartva, önmérsékletet tanúsítva tudósítsanak.
5. A közvélemény formálásában jelentős szerepe van a választott politikai vezetőknek: egy romaellenes támadás esetén nemcsak a kisebbségi közösség megnyugtatása érdekében, de a köznyugalom egésze szempontjából is fontos, hogy pártállástól függetlenül, az elkövetést követő legrövidebb időn belül kiálljanak a sértett családok mellett, határozottan elítéljék az erőszak minden formáját.

6. Nemcsak jogi, de erkölcsi követelmény is, hogy az áldozattá vált családok azonnal, minden szükséges és lehetséges támogatást megkapjanak az állam szerveitől, különösen a helyi önkormányzatoktól.

 

Budapest, 2008. november 19.alsó szegély